Medycyna pracy – jakie badania należy wykonać?


Ocena wpływu środowiska zawodowego na pacjenta stanowi jedną z dziedzin, w której specjalizuje się wielu lekarzy. Praca w konkretnym przedsiębiorstwie wiąże się z koniecznością regularnego monitorowania swojego stanu zdrowia. Warto wiedzieć, jakie badania może zlecić lekarz i kiedy należy je przeprowadzić.

Charakterystyka specjalizacji

Medycyna pracy jest interdyscyplinarną dyscypliną, mającą na celu ochronę pacjentów przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, wynikającymi z wykonywania konkretnego zawodu. Lekarze odpowiadają za przeprowadzenie wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań. Nierzadko prowadzą oni również poradnię, świadczącą usługi medyczne dla pracowników konkretnej firmy. Medycyna pracy obejmuje nie tylko osoby, wykonujące konkretny zawód, ale i uczniów. Lekarze mogą świadczyć podstawowe usługi lub specjalizować się w konkretnym obszarze – neurologii, kardiologii lub okulistyce. Przyjmują oni pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub prywatnej opieki medycznej.

Wskazania do wizyty u lekarza

Kontrolne, wstępne, okresowe badania oraz analizy zlecone przez specjalistę, należy wykonywać regularnie. Obowiązek ten wynika z ustaleń zawartych w Kodeksie pracy. W przypadku niepodporządkowania się zaleceniom pracownik może zostać zwolniony ze swojego stanowiska zajmowanego w przedsiębiorstwie. Zgodnie z Kodeksem pracy badania należy przeprowadzać w przypadku zmiany firmy lub upłynięcia ważności zaświadczenia wydanego przez lekarza. Wizyta u specjalisty konieczna jest także w przypadku osób, przebywających ponad 30 dni na zwolnieniu. Skierowanie na badania lekarskie do pracy wydaje przełożony lub właściciel firmy. Jeden z dokumentów zatrzymuje pacjent, drugi trafia do specjalisty. Na skierowaniu zawarty jest opis stanowiska, rodzaj medycznych analiz, spis szkodliwych czynników środowiska oraz aktualne wyniki badań. Wzór dokumentu znaleźć można na stronie CMP.med.pl.

Przebieg wizyty u lekarza

Wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania określonego zawodu, jest niezwykle istotne, gdyż bez niego właściciel firmy nie może zatrudnić danej osoby. Badania lekarskie dostosowywane są do rodzaju pracy konkretnego pacjenta. W przypadku ewentualnej choroby należy przedstawić specjaliście własną dokumentację medyczną. W trakcie wizyty lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i przeprowadza ogólny wywiad. Może również zlecić wykonanie morfologii krwi oraz analizy moczu. W ramach medycyny pracy często przeprowadzane jest badanie okulistyczne, czy też laryngologiczne. Po zakończeniu wizyty lekarz wydaje oświadczenie, potwierdzające możliwość wykonywania konkretnego zawodu. Badania w ramach medycyny pracy należy wykonywać raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat.

Lekarze, oceniający stan zdrowia osoby zatrudnionej w danej firmie, mogą zlecić wykonanie różnorodnych analiz. Warto jednak pamiętać, by udać się do profesjonalnego specjalisty. Nie chcąc długo czekać na wizytę, można skorzystać z prywatnej opieki medycznej.