Mierniki elektryczne – o co chodzi?

Miernik najprościej można określić jako przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości, np. prądu elektrycznego. Wynik pomiaru wyświetlany jest na podziałce ze wskazówkami (technologia analogowa) lub na wyświetlaczu cyfrowym (technologia cyfrowa). Tymi krótki słowami można opisać omawiane urządzenie.

Najczęściej występujące mierniki

Amperomierz – przyrząd mierzący natężenie prądu elektrycznego, czyli stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.  Amperomierz włącza się szeregowo do obwodu elektrycznego, w związku z czym ważną cechą jest jego niewielka wewnętrzna, niemająca wpływu na wartość mierzonego prądu.

Galwanometr – jest to urządzenie bardzo zbliżone do opisywanego wyżej amperomierza. Narzędzie to można scharakteryzować jako czuły miernik elektryczny służący do mierzenia bardzo małych natężeń i napięć prądu lub ładunków elektrycznych.

Nie tylko prąd elektryczny

Oczywiście na rynku istnieje wiele mierników wykorzystywanych w innych dziedzinach niż elektryka. Przykładem mogą być różnego rodzaju mierniki meteorologiczne, jak wiatromierz zwany anemometrem, barometr lub znany wszystkim – termometr.

Dla kogo?

Mierniki elektryczne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja pomiaru i bardzo dokładne dane. Mierniki te odznaczają się bardzo dużą dokładnością i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach techniki. Atutem wspomnianego sprzętu jest przystępna cena, łatwość obsługi i wspominany już, precyzyjny pomiar. Jeśli potrzebujesz precyzji, wybierz miernik elektryczny, z pewnością będzie to trafna inwestycja. Zobacz więcej.