Odbierz swój podatek.

Polacy, przebywający przez dłuższy okres w Holandii powinni zaznajomić się z systemem podatkowym w Holandii. Nie tylko po to, aby uzyskać swobodę w poruszaniu się na rynku zatrudnienia, ale również aby poznać swoje prawa w zakresie rozliczeń podatkowych. Płacąc opłaty podatkowe zarówno w Polsce i Niderlandach, zwrot podatku z Holandii otrzymujemy po rozliczeniu się z polskim organem skarbowym.

Chcąc ubiegać się o zwrot podatku z Holandii jesteśmy zobligowani posiadać holenderską kartę podatkową.

Pracownik dostaje ją od firmy po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do 15 marca. Kopia tej karty posłuży mu do rozliczenia się z podatków, pierwowzór powinien zachować dla siebie. Jeżeli zgubi kartę podatkową, bardzo niełatwo będzie mu zdobyć ją po raz kolejny. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego człowiek pracujący kilka razy zmieniał firmę, do rozliczenia podatkowego dołącza duplikaty wszystkich uzyskanych dokumentów. Jeśli człowiek pracujący o jakiejś nie pamiętał, powinien złożyć korektę zeznania wynikającego z prawa podatkowego.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii mniej więcej 3 miesiące, ale przeciętnie czas ten wydłuża się do pół roku. Jeżeli zeznanie podatkowe podatnik złoży do końca marca, może oczekiwać że będzie ono rozliczone w pierwszej kolejności. O zwrot podatku z Holandii podatnik może występować za minione 5 lat przepracowanych na terytorium Holandii.