Orzeczenie rozwodowe

RozwódSamo wniesienie na wokandę pozwu rozwodowego nie oznacza możliwości jego uzyskania. Istotne są przesłanki oraz zasadność orzeczenie rozwód. Aby rozwód mógł mieć miejsce musi pomiędzy małżonkami nastąpić zupełny oraz trwały rozpad pożycia.

Rozpad pożycia

To główny powód orzekania o rozwodzie. Natomiast to że współmałżonek nadużywa alkocholu, przemocy, narkotyków ku zdziwieniu wielu osób jest jedynie przesłanką. Wniesiony pozew rozwodowy powinien więc w szczególności być oparty na zupełnym i trwałym rozpadzie pożycia, przez który należy rozumieć rozpad pożycia fizycznego, psychicznego oraz gospodarczego. Często jednak rozpad pożycie gospodarczego nie jest wymagany, o ile sytuacja materialna współmałżonków nie pozwala jednemu z nich na osobne zamieszkanie. Wniesienie pozwu o rozwód jest płatne, sąd pobiera opłatę stałą 600 zł.

Separacje

Pozew o separacje, może być i zgodnie z prawem jest pierwszym krokiem do rozwodu, osoby które żyją w separacji i zdecydują się na rozwód, łatwiej go uzyskają gdyż, pomiędzy nimi doszło już do częściowego rozpadu pożycia, sfery psychicznej oraz/lub gospodarczej. Wniesienie pozwu o separację jest płatne, sąd pobiera opłatę stałą 100 zł.

Przesłanki

Przesłanki takie jak wyżej wymienione nadużywanie alkocholu, narkotyków, zdrada, przemoc, problemy z prawem mają istotne znaczenie przy orzekaniu o winie. We wniosku rozwodowym powoda powinno być określone czy żąda on orzekania o winie czy też nie. Pamiętajmy, że orzekanie o winie nawet jeżeli nie wynika w pozwie osoby pozywającej, może być wniesione przez osobę pozywaną. Orzekanie o winie znacznie przedłuża sprawę rozwodową. Pomimo tego często emocje biorą jednak górę nad małżonkami i mimo najszczerszych chęci sąd musi orzec czy wina była, czy jej nie było oraz czy była jednostronna czy może leżała po stronie obojga małżonków.

Ustanie małżeństwa

Zgodnie z prawem, wyrok rozwodowy uprawomocnia się wraz z wydaniem wyroku przez sąd. Z tym samym dniem małżonkowie stają się osobami stanu wolnego a wspólność majątkowa pomiędzy nimi ustaje- chyba że już wcześniej jej pomiędzy nimi nie było na mocy intercyzy.