Profesjonalne doradztwo informatyczne.

Profesjonalne doradztwo IT umożliwia zwiększenie efektywności pracy. Odpowiednia współpraca z klientem pozwala na zmaksymalizowanie jego zysków. Istotne jest, aby precyzyjnie określić cele, do jakich realizacji się będzie dążyć. Najważniejszymi obszarami działania doradztwa informatycznego są: reorganizacja procesów biznesowych oraz doradztwo przy wdrożeniu systemów teleinformatycznych.

Zlecenie zewnętrzne to korzystanie z zasobów innych firm. Idea outsourcingu narodziła się w 1923 r., jej autorem jest Henry Ford. To strategia zarządzania, jaka polega na zlecaniu innej firmie zadań, jakie nie są bezpośrednio powiązane z główną działalnością instytucji. Taka strategia pozwala firmie się skupić na swoich podstawowych działaniach. Outsourcing IT to korzystanie z usług specjalistycznych organizacji realizujących projekty informatyczne za mniejsze pieniądze i w bardziej efektywny sposób niż kiedy firmy realizują te projekty samodzielnie.

Przygotowanie projektu informatycznego polega na opisaniu jego celu, przydatności, określeniu ryzyka, stworzeniu harmonogramu pracy, podzieleniu pracowników na zespoły, podziale zadań między poszczególne osoby. Zarządzanie projektem to: zarządzanie budżetem, ryzykiem i ścieżką w harmonogramie. Istotne jest zbudowanie solidnego zespołu i testowanie projektu. W trakcie wdrożenia projektu dowiadujemy się o błędach, które zostały popełnione podczas planowania i realizowania projektu. Po udanym wdrożeniu trzeba przeprowadzić analizę. Skuteczne wdrożenia IT zyskują na znaczeniu, by zaoszczędzić czas i pieniądze oraz mieć pewność dobrego funkcjonowania. Dzięki temu coraz ważniejszą osobą w firmie staje się project manager.