Studia europejskie – charakterystyka


Europeistyka to kierunek wprowadzony na polskie uczelnie w 2003 roku. Adepci studiów europejskich przyswajają wiedzę odnośnie państw Wspólnoty Europejskiej. W zakresie zdobywanej nauki znajdują się różne zagadnienia. Są to Stosunki Międzynarodowe, Dyplomacja UE, Europejskie Studia Ekonomiczne oraz Studia Prawnicze. Wszechstronny wymiar nauki pozwala na kształcenie osób, które będą w przyszłości doskonale orientować się w całościowej kwestii zarządzania i historii UE.

Gdzie można się kształcić?

Ofertę kształcenia posiadają dwie jednostki Kolegium Europejskiego: kampus w belgijskiej Brugii oraz w Warszawie. Kolegium jest najważniejszą instytucją, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z integracją państw Unii Europejskiej. Powstał w 1949 roku. Ideą założenia Kolegium Europejskiego było stworzenie miejsca, gdzie studenci z różnych krajów będą mogli uczyć się wspólnie. Do dzisiaj jednostka Kolegium wykształciła wiele ważnych postaci na arenie międzynarodowej: ministrów, sekretarzy oraz przewodniczących organów publicznych zarządzających politykę UE.

Struktura nauki w Kolegium

Języki obowiązujące na europejskich studiach ekonomicznych to angielski oraz francuski. W ciągu jednego roku tytuł przyznawany jest około 400 studentom. Warunkiem otrzymania jest przedstawienie swej pracy ustnie i pisemnie w języku angielskim lub francuskim. Poszczególne fakultety realizuje się w przeznaczonych ku temu wydziałach. W Brugii jest ich aż cztery, natomiast w Warszawie – jeden. Polski wydział to Zaawansowane Interdyscyplinarne Studia Europeistyczne, które łączą wiedzę z kierunków takich jak polityka, ekonomia i prawo panujące w UE. Ciekawostką jest, że każdy rok akademicki mija pod patronatem danej osobistości europejskiej. Nie zabrakło w nich Polaków, takich jak Maria Skłodowska-Curie oraz Fryderyk Chopin.

Historia studiów europeistycznych w Polsce

Zagadnienia związane z europeistyką zaczęły interesować polski świat naukowy dopiero w 1989 roku. Dzisiaj praktycznie wszystkie humanistyczne uniwersytety oferują kierunki związane z kształceniem w tej dziedzinie. Na początku umożliwiono studiowanie w trybie uzupełniającym, czyli studia podyplomowe. Dopiero trzy lata później wprowadzono kierunki umożliwiające zdobycie licencjata. W instytucjach oferujących kształcenie w dziedzinie integracji europejskiej, możliwe jest studiowanie samej europeistyki, jak i stosunków międzynarodowych. Po ukończeniu nauki, możliwym jest otrzymanie stanowiska w jednej z licznych europejskich struktur administracyjnych lub politycznych.