Sztuczna inteligencja – generowanie zdjęć. Możliwości i narzędzia

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki tworzymy i postrzegamy obrazy, otwierając nowe horyzonty dla artystów, projektantów i twórców treści. Generowanie zdjęć za pomocą AI nie tylko zwiększa kreatywność, ale także oferuje potężne narzędzia, które przekształcają nasze wizje w zaskakująco realistyczne obrazy. Przyjrzyjmy się najnowszym możliwościom i narzędziom związanym z tworzeniem zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji. Co warto o tym wiedzieć i jakie możliwości można wykorzystać?

Źródło artykułu: https://aleksandraniedzielska.pl/sztuczna-inteligencja-generowanie-zdjec-mozliwosci-i-narzedzia/

sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w generowaniu zdjęć

Generowanie obrazów przez AI rozpoczęło się od prostych eksperymentów, w których algorytmy uczenia maszynowego były trenowane, aby naśladować styl określonych artystów lub tworzyć proste ilustracje na podstawie opisów tekstowych. Dzięki postępowi w dziedzinie głębokiego uczenia, szczególnie w sieciach neuronowych, możliwości te znacząco się dzisiaj rozszerzyły.

Jedną z przełomowych technologii w tej dziedzinie są Generatywne Sieci Przeciwników (GANs – Generative Adversarial Networks), które umożliwiają tworzenie wysoce realistycznych obrazów i wideo. GANs działają na zasadzie dwóch sieci neuronowych – generatora, który produkuje obrazy, i dyskryminatora, który ocenia ich autentyczność. Taka architektura pozwala na ciągłe doskonalenie jakości generowanych obrazów, co znajduje zastosowanie nie tylko w sztuce, ale również w medycynie, projektowaniu mody i grach wideo.

Praktyczne zastosowanie generowanych obrazów

Tworzenie zdjęć przez AI ma szerokie zastosowanie w wielu branżach. W reklamie umożliwia tworzenie wizualizacji produktów, które jeszcze nie istnieją, co pozwala na wcześniejsze testowanie koncepcji rynkowych. W branży filmowej i rozrywkowej, AI jest wykorzystywane do tworzenia realistycznych scenografii i postaci, zmniejszając koszty produkcji i czas potrzebny na postprodukcję. W dziedzinie projektowania i architektury, sztuczna inteligencja pozwala na tworzenie szczegółowych wizualizacji projektów, oferując klientom możliwość wirtualnego zwiedzania planowanych przestrzeni.

Narzędzia generowania zdjęć przez AI

Na rynku dostępnych jest aktualnie wiele narzędzi do generowania zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji, które różnią się możliwościami, złożonością i przeznaczeniem. Przykłady to Adobe Photoshop z funkcjami opartymi na AI, DeepArt, które transformuje zdjęcia w dzieła sztuki w stylu znanych malarzy, czy DALL·E 2 od OpenAI, zdolne do tworzenia wysokiej jakości obrazów na podstawie opisów tekstowych. Te i inne narzędzia ciągle ewoluują, oferując coraz to nowsze możliwości kreatywne.

Jakie narzędzia AI do generowania zdjęć? Przykłady:

 1. DALL·E 2 od OpenAI. Zaawansowane narzędzie AI do generowania obrazów z opisów tekstowych. Może tworzyć wysoce realistyczne i szczegółowe obrazy na podstawie złożonych opisów, oferując szerokie możliwości kreatywne.
 2. Adobe Photoshop Neural Filters. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do zastosowania różnorodnych efektów i filtrów na zdjęciach, umożliwiając szybkie przekształcanie i poprawę obrazów.
 3. DeepArt. Pozwala na przekształcanie zwykłych zdjęć w dzieła sztuki, stosując style znanych malarzy. Idealne narzędzie dla tych, którzy chcą nadać swoim obrazom artystyczny charakter.
 4. Artbreeder. Umożliwia mieszanie i modyfikowanie obrazów za pomocą GANs, co pozwala użytkownikom na tworzenie unikalnych kompozycji i wariacji obrazów.
 5. Runway ML. Platforma oferująca różnorodne narzędzia AI dla twórców, w tym generowanie obrazów. Umożliwia integrację z istniejącymi workflow i dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb.
 6. This Person Does Not Exist. Wykorzystuje GANs do tworzenia realistycznych zdjęć twarzy ludzi, którzy nie istnieją. Demonstruje potencjał AI w generowaniu realistycznych portretów.
 7. GANPaint Studio. Pozwala na dodawanie, usuwanie i modyfikowanie elementów w obrazach za pomocą GANs, oferując intuicyjny sposób na edycję i tworzenie obrazów.
 8. StyleGAN. Rozwijany przez NVIDIA, to potężne narzędzie do generowania wysokiej jakości obrazów, znane z tworzenia niezwykle realistycznych twarzy ludzkich i innych złożonych obrazów.
 9. Deep Dream. Stworzony przez Google, ten algorytm używa sieci neuronowej do tworzenia surrealistycznych obrazów, które przypominają sny. Deep Dream potrafi podkreślać i przekształcać obrazy w hipnotyzujące wzory.
 10. Crayon. Narzędzie AI, które przekształca opisy tekstowe w obrazy, umożliwiając użytkownikom generowanie obrazów na podstawie prostych zdań lub opisów.

Te narzędzia reprezentują szeroki zakres możliwości, od prostych modyfikacji obrazów po tworzenie skomplikowanych i unikalnych wizualizacji, demonstrując ogromny potencjał sztucznej inteligencji w dziedzinie generowania obrazów. Oczywiście, takich narzędzi jest znacznie więcej!

Zdjęcia tworzone przez AI, a prawo autorskie

Kwestia zdjęć tworzonych przez sztuczną inteligencję (AI) w kontekście prawa autorskiego jest złożona i wciąż ewoluuje, prowokując intensywne debaty prawne, etyczne i filozoficzne. Głównym problemem jest to, że tradycyjne ramy prawne dotyczące praw autorskich zostały opracowane z myślą o ludzkich twórcach, a nie maszynach czy algorytmach.

 •  Jednym z kluczowych aspektów prawa autorskiego jest pojęcie autorstwa, które tradycyjnie zakłada ludzką kreatywność i wkład. W przypadku obrazów generowanych przez AI, trudno jest przypisać autorstwo, ponieważ proces twórczy leży w algorytmach trenowanych na ogromnych zbiorach danych, które często pochodzą z różnych źródeł.
 • AI, szczególnie te wykorzystujące techniki takie jak Generatywne Sieci Przeciwników (GANs), są trenowane na zbiorach danych składających się z istniejących dzieł, w tym zdjęć, na których mogą ciążyć prawa autorskie. Powstaje pytanie, czy i w jaki sposób te prawa wpływają na nowo wygenerowane dzieła?
 • Istnieje również kwestia tego, czy obrazy wygenerowane przez AI mogą być chronione prawem autorskim i jeśli tak, to kto miałby być uznany za posiadacza tych praw – twórca algorytmu, użytkownik, który zainicjował proces generowania, czy może nikt?
 • Przepisy dotyczące praw autorskich różnią się w zależności od jurysdykcji, co komplikuje sytuację w globalnym kontekście internetu i cyfrowego rozpowszechniania dzieł.
 • Niektóre jurysdykcje zaczynają rozważać adaptacje swoich przepisów dotyczących praw autorskich, aby lepiej odzwierciedlić realia technologiczne i rozważają na przykład wprowadzenie nowych kategorii dla dzieł generowanych przez AI. Jednocześnie, w branży pojawiają się inicjatywy mające na celu ustanowienie etycznych wytycznych i najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania AI w tworzeniu treści.

Podsumowując, generowanie zdjęć przez AI stawia przed prawem autorskim wyzwania, które wymagają zarówno dokładnej analizy prawnej, jak i być może nowych podejść regulacyjnych, aby zrównoważyć ochronę twórców, użytkowników i innowacje technologiczne.

Generowanie zdjęć w AI – wyzwania i przyszłość. Co dalej?

Generowanie zdjęć przez AI nie jest pozbawione wyzwań. Kwestie etyczne, takie jak prawo autorskie i możliwość tworzenia dezinformacji, są przedmiotem trwającej debaty. Ponadto, jakość generowanych obrazów wciąż zależy od jakości danych treningowych, co wymaga ciągłej pracy nad udoskonaleniem algorytmów.

Mimo tych wyzwań, przyszłość generowania zdjęć przez sztuczną inteligencję rysuje się w bardzo ciekawych barwach. Postęp w dziedzinie AI i uczenia maszynowego zapowiada dalsze zwiększenie możliwości generowania realistycznych, wysokiej jakości obrazów, otwierając nowe horyzonty dla twórców i projektantów. Można przypuszczać, że rozwój tych technologii przyniesie nie tylko nowe narzędzia kreatywne, ale również potencjalne rozwiązania dla obecnych problemów społecznych i gospodarczych.