Czy warto korzystać z usług notariusza?

Profesje zaufania powszechnego, takie jak radca prawny lub asesor powinny dopełniać określone kryteria. Uprawianie takich zawodów jest ściśle wyznaczone przez pewne akty legalne, wskutek tego możemy bez strachu polegać na osobach wykonujących je. Jednak, pomimo wszelkich stwierdzeń egzystuje faktor konkurencji – wszędzie są kancelarie lepsze i gorsze. Są miasta, które słyną z należytej tradycji kancelarii…

Kiedy ustaje wspólność majątkowa

W momencie zwarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa na mocy ustawy. Przedmioty należące do wspólności majątkowej to te, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa przez małżonków lub jednego z nich. Przedmioty, te które nie zostały objęte wspólnością majątkowa będą należały do osobistego majątku każdego z małżonków.