Znaki przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe stanowią istotny element struktury bezpieczeństwa w każdej firmie. Powinnością osób zajmujących się  BHP jest dbałość o to, aby znaki ppoż były umieszczane w każdym miejscu, w którym zachodzi taka potrzeba. Instalowanie znaków ppoż gwarantuje bezpieczeństwo osób zatrudnionych, a pracodawca wykonuje czynności zgodnie z obowiązującym prawem, unikając tym samym ewentualnych sankcji finansowych w przypadku…