Zastosowanie maszyn wytrzymałościowych


Maszyny wytrzymałościowe to zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykorzystywane są do prowadzenia prób wytrzymałościowych określonych materiałów. Ich sprawdzenie daje pewność, że badane materiały posiadają pożądane właściwości oraz ogranicza straty w przypadku użycia nieprzystosowanych do danych celów tworzyw.

Badania wytrzymałości materiałów wykonywane są w warunkach laboratoryjnych.

Maszyny wytrzymałościowe – czym są i do czego służą?

Coraz bardziej restrykcyjne normy odnośnie do właściwości materiałów sprawiają, że zanim dany materiał trafi do dalszej produkcji musi zostać dokładnie sprawdzony. Taka wiedza pozwala na dokładne określenie parametrów danego tworzywa, jego zachowania w określonych warunkach oraz jego wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. Do określenia tych cech służą właśnie maszyny wytrzymałościowe. Urządzenia tego typu muszą także spełniać ściśle określone normy oraz być regularnie kalibrowane oraz serwisowane. Takie podstępowanie gwarantuje miarodajność uzyskanych za ich pomocą wyników pomiarów. Próby wytrzymałościowe prowadzone za pomocą tego typu maszyn dotyczą różnych rodzajów tworzyw. Poddawane są im, m.in. tworzywa sztuczne, guma, papier, tektura falista, tkaniny, drewno, metale oraz materiały ceramiczne, budowalne i kompozytowe. Dzięki wykorzystaniu maszyn wytrzymałościowych możliwe jest odpowiednio wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości konstrukcyjnych w danym materiale oraz wiarygodna ocena jego jakości. Dystrybucją takich maszyn zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak np. przedsiębiorstwo Kontech z Łodzi.

Maszyny wytrzymałościowe – podział i zastosowanie

Maszyny wytrzymałościowe zasadniczo dzielimy na maszyny do prób statycznych oraz maszyny do prób dynamicznych. Maszyny do prób statycznych pozwalają na obserwowanie powolnego działania określonych sił na badany materiał, z kolei maszyny do prób dynamicznych charakteryzują się krótkotrwałym oddziaływaniem określonych sił, które do materiału przykładane są w sposób nagły lub udarowy. W skład maszyn wytrzymałościowych wchodzą np. zrywarki, które badają wytrzymałość materiałów na rozciąganie, ściskanie, gięcie i rozrywanie. Inne maszyny wytrzymałościowe to młoty, prasy oraz twardościomierze. Tego typu maszyny znajdziemy zarówno w profesjonalnych laboratoriach, które na zlecenie klientów przeprowadzają testy wybranych materiałów, jak i w zakładach produkcyjnych, gdzie na miejscu testowane są wyprodukowane tworzywa. Maszyny wytrzymałościowe używane są więc wszędzie tam, gdzie istotna jest dokładna znajomość właściwości i parametrów określonych materiałów.

Maszyny wytrzymałościowe różnią się tez oczywiście rozmiarem, co pozwala zadawać obciążenia w zakresie od 0,001 N przy próbach wytrzymałości np. pojedynczych włókienek do nawet 300 kN w przypadku np. gięcia materiałów stalowych.