Asfalt drogowy


Jak sama nazwa wskazuje, asfalt drogowy jest materiałem służącym do budowy i naprawy nawierzchni drogowej. Samo słowo asfalt odnosi się do surowca pozyskiwanego z ropy naftowej, który wchodzi w skład mieszanki mineralno-asfaltowej używanej przez drogowców.

Poniżej wyjaśniamy, jak dokładnie powstaje ten popularny materiał, czym się charakteryzuje, a także jakie są jego rodzaje.

Jak powstaje asfalt drogowy?

Drogi asfaltowe są budowane od przeszło 100 lat i można je spotkać niemal na całym świecie. Mało kto wie, że asfalt naturalny (występujący w przyrodzie w postaci złóż) był wykorzystywany w budownictwie już w starożytności. Jednak dopiero opracowanie technologii pozyskiwania asfaltu w wyniku przerobu ropy naftowej pod koniec XIX wieku zapoczątkowało wykorzystanie tego materiału na szeroką skalę. W Polsce budowa dróg asfaltowych ruszyła pełną parą po I wojnie światowej, kiedy to rodzime rafinerie zaczęły samodzielnie pozyskiwać asfalt ponaftowy.

Dzisiaj jego produkcja wygląda podobnie jak wtedy. Najpierw uzyskuje się w wyniku przeróbki ropy naftowej materiał bazowy (asfalt), który w mieszance do budowy nawierzchni drogowej pełni funkcję lepiszcza dla pozostałych składników takich jak piasek, grys, czy mączka wapienna. Jego charakterystyczą cechą jest to, że po podgrzaniu staje się płynny, a po schłodzeniu twardnieje.

Produkt gotowy, jakim jest asfalt drogowy, zawiera głównie kruszywo, ponieważ właściwego asfaltu jest w takiej mieszance zaledwie kilka procent. Odgrywa on jednak istotną rolę, ponieważ jest nie tylko materiałem wiążącym dla kruszywa (lepiszczem), ale także chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Popularne rodzaje asfaltu drogowego, jego właściwości i zastosowanie

Mieszanka mineralno-asfaltowa, czyli asfalt drogowy, występuje w wielu rodzajach. Według obowiązujących w Polsce europejskich norm można wyróżnić między innymi:

  • asfalty drogowe,
  • asfalty drogowe specjalne,
  • asfalty modyfikowane polimerami,
  • asfalty drogowe twarde,
  • asfalty wielorodzajowe.

Poszczególne rodzaje asfaltu drogowego różnią się wieloma parametrami – przede wszystkim penetracją (określa ona twardość materiału w danej temperaturze), temperaturą mięknienia, rozpuszczalnością oraz temperaturą łamliwości Fraassa (chodzi o przejście ze stanu lepkosprężystego w stan kruchy). Właściwości danego materiału decydują o jego konkretnym przeznaczeniu. Inny asfalt stosuje się na drogach o powolnym ruchu, inny do budowy autostrad, a jeszcze inny na płytę lotniska. Mieszanki różnią się także pod względem sposobu stosowania, ponieważ są masy kładzione na gorąco oraz asfalty na zimno.

asfalt drogowy w www.pebit.pl