Zarządzanie ryzykiem

Ośrodek szkoleniowy Simptest mieści się w Poznaniu. Od wielu lat kooperuje z przedsiębiorstwami na terenie całego kraju w obszarze Systemy Zarządzania Jakością wg wymagań norm serii ISO 9000.
Dokonując każdorazowej analizy potrzeb, aktualnych i przyszłych odbiorców, swoim obszarem działania zostały ogarnięte następujące zakresy:
-Kursy i konsultacje w obszarze opracowywania i wdrażania: Systemów Zarządzania Jakością adekwatnych z Międzynarodowymi Normami ISO 9001, ISO/TS 16969 oraz pozostałymi wmaganiami; Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnych z Międzynarodową Normą ISO 14001 lub wymaganiami EMAS; Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnych z normą PN-N-18001 i/lub OHSAS 18001, oraz Bezpieczeństwem Produkcji Wyrobów Spożywczych wg wymagań HACCP lub PN-EN ISO 22000 i innych; Bezpieczeństwo Informacji zgodne z normą ISO 27001:2005, System Zarządzanie Ryzykiem i/lub Ciągłością Działania;Systemów Jakości w laboratoriach badawczych i pomiarowych według normy ISO/IEC 17025:2001 oraz Zintegrowanych Systemów Zarządzania.
-Komputerowe wspomaganie Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP i innych.
-Odbiory jakościowe wyrobów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
-Szkolenia i konsultacje dotyczące znakowania wyrobów znakiem CE.
-Szkolenia i konsultacje dotyczące Unijnego Ekologicznego Oznakowania Eco-label.
-Organizacja szkoleń, sympozjów i imprez okolicznościowych w klimatyzowanych salach Hotelu TOPAZ.
Prace połączone z planowaniem i wdrażaniem szeroko pojmowanych Systemów Zarządzania prowadzone są według opracowanej i ulepszanej przez Simptest w Poznaniu metodologii, przy wkładzie wykładowców/konsultantów i specjalistów Ośrodka.
Dopełnieniem działań projektowo-wdrożeniowych w obszarze Systemy Zarządzania jest dostatnia propozycja kursów i konferencji naukowych, również o zasięgu międzynarodowym. Ośrodek ma uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej nadane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Simptest gwarantuje kompletną odpowiedzialność merytoryczną za opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Potwierdzeniem tego świadectwa jest zapis w przedmiotowej umowie. Gwarantuje także opiekę merytoryczną po uzyskaniu certyfikatu przez Zleceniodawcę. Ośrodek Simptest w Poznaniu posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz HACCP wg norm: PN-EN ISO 9001:2000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz ISO 22000.