Pracownik i jego bezpieczeństwo

Dzisiejszy artykuł przyjmie charakter informacyjny i będzie dotyczył wiadomości dla pracownika w dziedzinie BHP, które są zagwarantowane przez polskie ustawy oraz rozporządzenia. Wciąż niewielu z nas zwraca uwagę na swoje bezpieczeństwo w pracy, a co ważniejsze, nie wszyscy pracodawcy przestrzegają jasno określonych wymagań.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co gwarantują obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Każdy obywatel ma również prawo do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP).

Jeśli uważacie, że naruszono obowiązujące przepisy, macie możliwość zaniechania wykonywania pracy. W jakich warunkach można przestać wykonywać swoje obowiązki? Przede wszystkim w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia swojego albo osób trzecich. Najważniejsze dla pracownika jest to, że za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Niestety nie tylko pracodawca ma swoje obowiązki – pracownik również musi wykazać się odpowiednią znajomością przepisów zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także wykonywać swoją pracę w zakresie ustalonych przez państwo przepisów. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi, a także dbać o porządek na swoim stanowisku pracy. Ponadto dobrze by było, gdyby każdy pracownik umiał (nie tylko w teorii) udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby. Zobacz więcej.