Co zawiera umowa franczyzowa

Ze względu na to, że franczyza cieszy się od niedawna coraz większą popularnością i z każdym dniem rośnie zainteresowanie tego rodzaju umowami warto przyjrzeć się jej najważniejszym zasadom.

Umowa franczyzowa zawiera jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa pomiędzy niezależnymi i odrębnymi osobami prawnymi. Franczyzodawca na jej podstawie przekazuje prawa związane z prowadzeniem określonego rodzaju biznesu z franczyzobiorcą, który indywidualnie ale pod szyldem franczyzodawcy wykonuje go.

W czasie spisywania umowy określany jest tak zwany pakiet franczyzowy, który zawiera z góry oraz czytelnie ustalony przez franczyzodawcę sposób wykonywania udostępnionej działalności. Ustalona w nim jest nie tylko sama koncepcja funkcjonowania biznesu ale nawet obowiązek zaopatrywania się u wskazanych przez franczyzodawcę dostawców. Franczyza ponadto wskazuje w zawartej umowie dzięki zastosowaniu specjalnych klauzul obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzenia biznesu, zobowiązanie do wykorzystywania podczas kampanii reklamowych jednolitych narzędzi promocyjnych oraz uprawnienia franczyzodawcy do przeprowadzania okresowych kontroli.

Jasno i przejrzyście spisane zasady współpracy zabezpieczają interesy obu stron umowy franczyzowej i zapewniają oczekiwane korzyści zarówno franczyzobiorcy jak również franczyzodawcy. Dzięki odpowiednim zapisom franczyzodawca zobowiązuje się przeprowadzenia niezbędnego szkolenia oraz służenia profesjonalnym wsparciem podczas całego czasu trwania zawartej umowy.