Coaching w pracy i życiu prywatnym.

coachingPragnienie stabilności jest dość rozpowszechnione we współczesnym społeczeństwie – stabilna praca, stabilna sytuacja rodzinna… Problem w tym, że nie zawsze ta stabilność równoznaczna jest w zadowoleniem, możemy przez wiele lat wieść stabilne życie i być dramatycznie nieszczęśliwi. Dlaczego w takim razie nie porzucimy stabilności? Ponieważ bardzo często nie mamy na to odwagi. Ponieważ zrobienie takiego kroku wymaga gruntownego przebudowania naszego systemu wartości, sposobu myślenia, postępowania, radzenia sobie z problemami, czyli krótko mówiąc – wyjścia z tak zwanej strefy komfortu. Dla wielu osób jest to zadanie ponad siły. To właśnie z myślą o nich opracowywane są nowoczesne metody wspierania rozwoju, powszechnie nazywane coachingiem.

Czym jest coaching?

Osiągane sukcesy i pozytywne zmiany w naszym życiu to wbrew powszechnemu przekonaniu nie zasługa szczęścia, ślepego losu czy wpływu innych osób, lecz wynik naszych mniej lub bardziej uświadomionych działań, opierających się na wykorzystywaniu kryjącego się w nas potencjału. Dla przykładu – wiele osób mówi o sobie często, że coś im się „udało”. „Udało mi się zdać maturę”. „Udało mi się dostać podwyżkę”. W ten sposób komunikują oni, że ich własne życie jest poza ich kontrolą, że nie wiedzą o swoich własnych zdolnościach. Coaching jest metodą uwalniania potencjału, zwiększania świadomości na temat jego wykorzystywania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wszystko po to, by sukcesywnie realizować swoje plany.

Jak wygląda coaching i w czym może on pomóc?

Coaching ma formę regularnych spotkań, podczas których coach, zwany również trenerem rozwoju, stara się nakierować swego klienta na rozwiązanie trapiących go problemów. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie na kliencie ciąży odpowiedzialność znalezienia sposoby na radzenia sobie z trudami – zadaniem coacha jest uważne słuchanie i zadawanie pytań, które pozwolą mu otworzyć się, spojrzeć na swoją sytuację z szerszej perspektywy i głębiej zrozumieć jej istotę. Umiejętnie przeprowadzane sesje coachingowe pozwalają klientowi skupić się na osiąganiu zamierzonych celów, przygotować się do nadchodzących zmian, radzenia sobie z bieżącymi problemami oraz porzucania nawyków, które blokują rozwój.

Jednym z liderów coachingu na polskim rynku jest firma Exbis, prowadząca szkolenia dla biznesu już od 1992 roku.