Czy prawnik jest potrzebny do rozwodu?

prawnikWiele osób, które interesują się tematem rozwodów w pierwszej kolejności będą szukać wiadomości związanych z kosztami procesów rozwodowych. W wielu przypadkach stron rozpoczynająca sprawę nie pamięta o tym, że koszt będzie spoczywać na niej.

W pierwszej kolejności należy sobie uświadomić kwotę w związku z kosztami rozwodu. Podmiot wnoszący pozew o rozwód bardzo często musi się spodziewać tego, że wstęp wiązać się będzie z uiszczeniem opłaty sądowej (kwota 600zł). W ten czas, gdy rozprawa ukończy się bez stwierdzenia o winie, kwota zwrócona jest w połowie. Kiedy sąd obejmie stanowisko dodatkowej sprawy podziału majątku małżonków, warto będzie sobie uświadomić alternatywną opłatę (koszt 300zł), bądź (1000zł). W praktycznym podejściu sąd mało kiedy będzie obejmować rozdzielenie majątku. Rozwód może generować dodatkowe koszty. To wszystko może wynikać ze stanowiska Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego – Konsultacyjnego. Średni koszt w tym przypadku będzie oscylować jako 500zł. Występująca tutaj mediacja bądź próba ugodowa przy obecności mediatora to kwota rzędu 150zł (jedno spotkanie). Porada prawna w przypadku spraw rozwodowych to koszt nawet kilkuset złotych. To wszystko będzie uzależnione od tego, jakie wiadomości będzie się chciało uzyskać, a także to jak się przedstawia obecna sprawa, przykładowo można spojrzeć na kb-adwokaci.pl. Bardzo często wstępna porada prawnika bez wnikania w szczegóły może dotyczyć kwoty 50zł. Obecność radcy prawnego w sprawie rozwodowej to cena około 1 tys. złoty. W przypadku skomplikowanego procesu koszt będzie zdecydowany inny, a chodzi tutaj o 3-5 tys. zł. Bardzo często może występować dodatkowe honorariom w ramach uczestnictwa w rozprawie. W przypadku kiedy obydwie strony nie mogą dojść do porozumienia, sprawa rozwodowa automatycznie może się wydłużać.

W przypadku kosztów za sprawę odpowiedzialność będzie brał przegrany. To wszystko będzie się odbywać, ale dopiero na samym końcu, jako ostateczna decyzja. Opłata w kwocie 600zł będzie spoczywać na podmiocie, który wnosić będzie pozew o rozwód. W przypadku zwycięstwa druga strona ją zwraca.