Czy recykling się opłaca?


Recykling to przetwarzanie odpadów na surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany do produkcji. Takie działanie jest niezwykle ważne dla naszego środowiska, ponieważ ludzkość „produkuje” obecnie ogromne ilości śmieci.

Zalety recyklingu

Dzięki recyklingowi ilość odpadów jest systematycznie redukowana, spadają też koszty utrzymania składowisk odpadów. Poprzez ponowne przetwarzanie odpadów można też skutecznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych) oraz wody, dzięki redukcji toksycznych wycieków z wysypisk śmieci. Stosowanie tej metody sprzyja też zmniejszeniu globalnego zapotrzebowania na energię.

Światowy trend ponownego wykorzystywania odpadów

Redukcja odpadów oraz recykling są silnie wspierane przez władze wielu państw. Rządy prowadzą działania zmierzające do wzrostu zapotrzebowania na materiały odnawialne, ponieważ widzą znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, gdy wzrasta recykling. Segregacja odpadów, która ułatwia ich późniejszy recykling staje się coraz bardziej popularna zarówno w firmach, instytucjach, jak i gospodarstwach domowych. Wzrasta też świadomość obywateli dotycząca kwestii związanych z ekologią, dzięki czemu coraz więcej osób zwraca uwagę na konsekwencje swojego działania dla środowiska naturalnego.

Kontrola recyklingu

Przedsiębiorstwa, które zajmują się recyklingiem muszą działać zgodnie z określonymi wytycznymi i poddawać się regularnej kontroli. Audyt recyklera opakowań jest obowiązkowy dla firm, które wystawiają dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Są to organizacje, które zajmują się recyklingiem oraz transportem opdadów na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. W ramach audytu recyklera opakowań sprawdzane są miejsca składowania odpadów i urządzenia, które je przetwarzają, a także cała dokumentacja. Warto wiedzieć, że wyniki audytu są przesyłane nie tylko do organizacji, w której został on przeprowadzony, ale też do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ.