Czym są etyczne łańcuchy dostaw?

Etyczne łańcuchy dostaw to nic innego, jak specyficzne łańcuchy powiązań biznesowych, które prowadzą od momentu wytworzenia produktu, przez etap jego dokończenia (w przypadku produktów rolniczych jak np. kawa chodzi tu o zasiew, doglądanie i wzrost), zbioru, pakowania, transportu, marketingu, wprowadzenia do obrotu i wreszcie finalizującej cały proces sprzedaży.

Etyka, o której tu mowa dotyczy każdego z tych etapów pojedynczo i zarazem wszystkich jednocześnie.

Chodzi tu dokładnie o takie opracowanie drogi produktu od plantatora do odbiorcy, które w żaden sposób nie stawiałoby zysków wielkich koncernów ponad prawem i interesem jednostek biorących udział w całości tego procesu.

Dokładniej mamy tu na myśli pełną odpowiedzialność środowiskową i społeczną koncernów wobec ich dostawców, czyli np. przestrzeganie standardów i norm jakościowych i branie za nie realnej odpowiedzialności, etyczne relacje przedsiębiorstw z dostawcami na wielu stopniach sprzedaży, uczciwe kontrakty i ich sprawiedliwe rozliczanie, respektowanie praw człowieka i troskę o prawa pracownika, zapobieganie korupcji, racjonalne gospodarowanie surowcami itd.

Podsumowując: są to wszystkie kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, które związane są z drogą od plantatora aż do koncernu, który wprowadza produkt do sprzedaży oraz wzajemną odpowiedzialność tych podmiotów, za wszystko co się z tym procesem wiąże.