Długoterminowe myślenie na forex

Czy forex jest rynkiem, na którym w krótkim czasie można zarobić kokosy?

Cóż – wiele osób tak właśnie myśli, chociaż regularnie publikowane dane statystyczne pokazują coś zupełnie innego (a podobno cyfry nie kłamią!).

Czy na forex da się szybko i dużo?

Na pewno zauważyłeś, że wiele reklam pokazuje dziś forex jako miejsce, w którym można dorobić się milionów, ale czy tak jest naprawdę…? Czy może to życzeniowe podejście, w które po prostu wielu z nas chce wierzyć a inni to bezwzględnie wykorzystują?

Większość traderów, szczególnie tzw. nowego narybku czyli działających z wizją zarobienia miliona z paru dolarów, bez wiedzy i w krótkim czasie po prostu traci tu swoje pieniądze. I to są fakty!

Kluczem do zrozumienia tego rynku i przetrwania na nim jest myślenie długoterminowe – nie roszczeniowe i nie na tu i teraz!