Jak pandemia wpłynęła na transport zarówno krajowy, jak i międzynarodowy

Obostrzenia rządowe, które zostały wprowadzone w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronanowirusa, skutkują wieloma utrudnieniami w działalności wielu przedsiębiorców. Dotknęło to również sieci transportowe, które obejmują transport morski, transport kolejowy, transport lotniczy oraz transport drogowy. Sytuacja jest nieco zróżnicowana w zależności od państwa. Są miejsca, gdzie firmy transportowe działają bez większych przeszkód, z drugiej zaś strony sytuacja potrafi być naprawdę krytyczna, gdzie nawet transport medyczny jest praktycznie niemożliwy.

Wpływ pandemii na transport morski

Jako jeden z nielicznych pomimo licznych restrykcji transportowi morskiemu udało się w miarę normalnie funkcjonować, zapewniając stałość dostaw istotnych towarów, jak również udało się kontynuować handel międzynarodowy, jednocześnie zachowując rentowność. Precyzyjne zarządzanie przepustowością zagwarantowało stabilność stawek frachtowych lub nawet zanotowano niewielki wzrost w czasie pandemii

Wpływ pandemii na transport lotniczy

W przypadku transportu lotniczego nie jest już tak optymistycznie. Od kwietnia 2020 roku zanotowano drastyczny spadek wolumenu frachtu lotniczego Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że obostrzenia w zakresie podróżowania samolotem dotyczą wyłącznie podróży pasażerskich. Z drugiej strony miało to dość znaczny wpływ na ogólny ruch, gdzie zdecydowana większość szlaków handlowych, jak chociażby pomiędzy Europą a Ameryką Północną jest ściśle powiązana z lotami pasażerskimi.

Transport krajowy w czasach pandemii koronawirusa

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w czasie wideokonferencji ministrów transportu Unii Europejskiej jasno zaznaczył, że niezbędna infrastruktura, jak również wszelkie usługi transportowe muszą pozostać na sprawnym poziomie pomimo trudnej sytuacji. Dlatego też polski minister wezwał komisję do zweryfikowania aktualnych przepisów prawnych dotyczących transportu.

Z tą myślą został wprowadzony poprawiony pakiet mobilności, czyli zbiór aktów prawnych, które zostały zaproponowane przez Komisję Europejską. Pakiet mobilności wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu transportu drogowego we wspólnocie europejskiej. Pierwsze regulacje weszły w życie 20 sierpnia 2020 roku. Wpływa to bezpośrednio zarówno na codzienność firm transportowych, jak i na pracę samych kierowców.

I chociaż żyjemy w niezwykle trudnych czasach, którymi rządzi niepewność, warto popracować nad tym, żeby sektor transportowy miał dodatkowy plan działania.

Źródło: https://www.grupatransportowa.pl/