Jak wycenić akcje?

Czym są akcje giełdowe?

Wycena akcji jest bez wątpienia kluczową kwestią podczas inwestowania. Określa tym samym bieżącą bądź też przewidywaną wartość akcji w przyszłości. Decydując się na określoną metodę wyceny akcji, początkujący inwestor może się czuć nieco przytłoczony. Ilość dostępnych technik jest naprawdę ogromna. Na co zwrócić uwagę próbując wycenić akcje?

Aby zgłębić wszystkie tajniki metod wyceny akcji, w pierwszej kolejności trzeba określić, czym właściwie są te papiery wartościowe.

Kupując akcje danej spółki, inwestor nabywa prawa do współwłasności spółki, która je wyemitowała. Mówiąc prościej, akcja stanowi część kapitału spółki.

Inwestor posiadający akcje spółki zostaje tym samym udziałowcem czyli akcjonariuszem, który w pewien sposób jest współwłaścicielem majątku firmy, do którego zaliczamy między innymi maszyny czy nieruchomości.

Inwestor z tytułu posiadania akcji może:

  • brać udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
  • poprzez głosowanie może decydować o kierunku rozwoju firmy,
  • uczestniczyć w podziale zysku wypracowanego przez spółkę,
  • uczestniczyć w podziale majątku w chwili likwidacji spółki.

Wycena akcji to jeden z podstawowych elementów analizy fundamentalne. Podejmując jakiekolwiek decyzje, inwestor musi wiedzieć, czy spółka jest niedoceniana przez rynek czy może jest przewartościowana. Wycena pomaga oszacować potencjalne ryzyko, które ponosi inwestor.

Sposoby wyceny akcji

Istnieje kilka sposobów wyceny akcji giełdowych.

  1. księgowy,
  2. mnożnikowy,
  3. likwidacyjny,
  4. dochodowy.

Podejście księgowe to tzw. metoda wartości aktywów netto. Polega ona na szacowaniu wartości danej firmy, która przypada na jedną akcję poprzez zmniejszenie wartości aktywów o wszelkie finansowe zobowiązania danej spółki, a następnie podzieleniu uzyskanego w ten sposób wyniku przez ilość wyemitowanych akcji. Jest to raczej rzadko stosowana metoda, gdyż nie uwzględnia realiów rynkowych, ani perspektyw rozwojowych. Wejdź na stronę Saxo Bank Polska i dowiedz się więcej tutaj jak inwestować z zyskiem.

Podejście likwidacyjne z kolei opiera się na określeniu wartości przychodów spółki z tytułu zbycia aktywów w chwili likwidacji spółki. Najczęściej stosuje się tę metodę w przypadku likwidacji spółki lub jej fuzji z inna firmą.

Podejście mnożnikowe, przez inwestorów określane jest jako porównawcze lub wskaźnikowe. Jego założenia to wycena spółki na podstawie akcji innych spółek o podobnym lub identycznym profilu działalności. Z kolei podejście dochodowe pozwala dokonywać wyceny za pomocą metody tak zwanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych.