Jak zadbać o jakość w przedsiębiorstwie?


Jakość działania oraz powstających w firmie produktów to bardzo ważne zagadnienia. Aby skutecznie podnosić jakość w organizacji konieczne jest stosowanie systemowych rozwiązań, których efektywność jest regularnie sprawdzana. Bardzo często wybieranym przez firmy rozwiązaniem jest wdrożenie normy ISO 9001. W tym artykule przedstawię jak jej implementacja może korzystnie wpłynąć na jakość w organizacji.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001

Dzięki wdrożeniu normy ISO 9001 wszystkie procesy w firmie są znakomicie zorganizowane, co znacznie upraszcza zarządzanie nią. Podnosi się także efektywność procesów, dzięki czemu przy takich samych nakładach można liczyć na większe zyski. Warto też zauważyć, że wzrost jakości sprzyja kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Certyfikacja ISO 9001 sprawia, że podnosi się poziom zaufania zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych.

Ciągle doskonalenie systemu

Jedną z głównych zasad ISO 9001 jest nieustanne doskonalenie procesów wpływających na jakość. Dzięki stałej obserwacji i kontroli systemu można szybko wychwycić wszelkie uchybienia i zidentyfikować obszary, które wymagają działań korygujących. O utrzymanie systemu na odpowiednim poziomie dbają przede wszystkim pełnomocnik ds. jakości oraz audytor wewnętrzny ISO 9001. Ci pracownicy muszą doskonale znać normę oraz proces audytowania.

ISO szkolenia dla audytorów

Audytor wewnętrzny powinien być dobrze przeszkolony, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Jednostki certyfikujące organizują różnego typu ISO szkolenia, na których można uzyskać odpowiednią wiedzę. Podczas takiego kursu uczestnicy poznają szczegółowe wymogi normy, którą będą w przyszłości kontrolować. Podczas szkolenia ISO prezentowane są także zagadnienia dotyczące samego procesu audytowania oraz raportowania. Przyszli audytorzy mogą przedyskutować trudne przypadki z wieloletnimi praktykami oraz przećwiczyć zadania, które niedługo będą musieli wykonywać samodzielnie.