Jak zorganizować pogrzeb świecki?

pogrzeb-swieckiPogrzeb to najsmutniejsze organizacyjnie wydarzenie, którego większość z nas wcześniej, czy później doświadczy. Szok i trauma po stracie bliskiego oraz konieczność organizacji ceremonii pogrzebowej dla wielu ludzi jest wyzwaniem ponad ich siły. A co w sytuacji, gdy bliski nam zmarły zażyczył sobie pochówku świeckiego?

Świecki pogrzeb wciąż jeszcze w Polsce jest stosunkowo rzadko „zamawiany”. Wiąże się to z wieloletnią tradycją pogrzebu z udziałem księdza oraz z religijnością znacznej części przybyłych na ceremonię żałobników.  Jednak jest spora grupa ludzi niewierzących, którzy zdecydowanie komunikują jeszcze za życia wolę takiego właśnie pochówku.

I tu wielkie wyzwanie staje przed organizatorem pogrzebu – czyli najczęściej zakładem pogrzebowym, który wśród swoich współpracowników powinien posiadać tzw. Mistrza ceremonii pogrzebowej. To od niego zależy odpowiednio dostojny przebieg uroczystości dlatego powinien charakteryzować się obyciem podczas publicznych występów, dobrą dykcją i donośnym głosem.

Dobry świecki mistrz ceremonii pogrzebowej powinien przed pogrzebem skontaktować się z rodziną zmarłego, by móc poprowadzić uroczystość odnosząc się w swej przemowie do tej konkretnej osoby zmarłej. Tak więc pogrzeb świecki Memento Mori przy odpowiednio profesjonalnym mistrzu ceremonii jest niepowtarzalny w przekazie. Rodzina zmarłego może też uzgodnić dodatkowe elementy uroczystości, jak indywidualna oprawa muzyczna, czy specjalna scenografia.

Świeckie pogrzeby organizowane są także dla osób wierzących, których rodzina należy do różnych wspólnot religijnych oraz osób, którym z różnych względów został odmówiony ceremoniał prowadzony przez księdza.

By pogrzeb bliskiej nam osoby miał odpowiednią oprawę warto wcześniej zorientować się w ofercie zakładów pogrzebowych i zwrócić uwagę na organizacyjne możliwości oraz podpytać o kompetencje mistrza ceremonii.