Jezioro Gopło

Jezioro Gopło jest położone w województwie kujawsko – pomorskim, na Kujawach. Główną rzeką, przepływającą przez niego jest Noteć, jest również połączone Kanałem Ślesińskim z rzeką Wartą.

Jest ono rynnowe, pochodzenia polodowcowego, o urozmaiconej, niskiej linii brzegowej. Występują tu liczne wyspy, zatoki i półwyspy, a w niektórych miejscach brzegi są silnie zabagnione. Nad tym jeziorem znajduje się rezerwat ornitologiczny ze względu na miejsce bytowania wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i lądowych.

Gopło leży w samym sercu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, będącego rezerwatem przyrody,

a także Goplańsko – Kujawskiego obszaru chronionego

NPT jest bogaty w gatunki roślin ciepłolubnych i słonorośli, jak kruszczyk błotny, ślazówka turyńgska, goryczka błotna i inne. Gopło jest także silnie zarybione: zamieszkuje go ponad 23 gatunki ryb, w tym węgorz, sandacz, leszcz, płoć, krąp, karaś, karp i tołpyga. \Pracownicy NPT oferują ścieżki edukacyjne i zajęcia dla dzieci i młodzieży w salkach dydaktycznych z eksponatami fauny i flory chronionego obszaru.

Nazwa jeziora: Gopło
Położenie: Polska, województwo kujawsko – pomorskie
Powierzchnia: 2154,5 ha