Lepszy start w Niemczech

Wielu Polaków zdecydowało się zamieszkać w Niemczech z uwagi na o wiele tańsze nieruchomości niż w naszym kraju. Za cenę niewielkiego lokalu w dużym mieście w Polsce można kupić na przygranicznych niemieckich terenach działkę wraz z nieruchomością i zamieszkać we własnym domu. Nic więc dziwnego, że wielu Polaków zdecydowało się zamieszkać w Niemczech całymi rodzinami. Dodatkowym motorem takiego stanu rzeczy jest lepsza i lepiej płatna praca w tym kraju, w porównaniu do polskich realiów. A co również bardzo istotne dla rodziców, pod wieloma względami dzieci w Niemczech mają lepiej, niż dzieci mieszkające w Polsce.

Są dwie główne kwestie warunkujące lepszy start w życiu dziecka w Niemczech niż w Polsce. Jedną z nich jest poziom edukacji, o wiele wyższy w kraju za zachodnią granicą. Na każdym poziomie edukacji nie ukrywajmy, Niemcy umożliwiają lepszą kadrę dydaktyczną. Ponadto, możliwości finansowania edukacji są w Niemczech wyższe niż w Polsce. Wysokie stypendia i dofinansowanie za kształcenie się pozwalają rozwinąć skrzydła i nie utrudniają edukacji, a raczej ją wspierają.

Drugą ważną sprawą związaną z niemieckimi świadczeniami, jest możliwość starania się przez rodziców o zasiłek rodzinny z Niemiec, czyli o tak zwany, słynny już w całej Europie Kindergeld. Zasiłek ten przeznaczany jest na wychowanie dziecka lub dzieci, ponieważ jego wielkość zależy bezpośrednio od ilości dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców lub ich prawnych opiekunów. Kindergeld ma za zadanie podnieść warunki życia dziecka lub dzieci i umożliwić mu prawidłowy rozwój oraz kształcenie. Zasiłek rodzinny z Niemiec przyznawany jest na pół roku i wypłacany jest w miesięcznych ratach, pozwalających na comiesięczne zagospodarowanie funduszy na dziecko lub dzieci.