Lewar czyli dźwignia finansowa

Lewar czyli dźwignia finansowaCzym jest lewar czyli dźwignia finansowa? Często można zauważyć, że na jednym instrumencie finansowym można inwestować z dźwignią 1:100, a na innym z dźwignią 1:50. Co to znaczy? W przypadku i co to jest dźwignia finansowa/lewar na rynku Forex?

Na czym polega różnica, że na jednym instrumencie finansowym można inwestować z dźwignią 1:100, a na innym z dźwignią 1:50. W przypadku dźwigni 1:100 wymagany jest jedynie 1% wartości nominalnej transakcji, aby móc otworzyć pozycję. Zaś w przypadku dźwigni 1:50 potrzeba 2% wartości nominalnej transakcji, aby móc otworzyć pozycję.

Co to jest dźwignia finansowa, lewar?

Dźwignia finansowa to narzędzie, które daje wiele możliwości, ale też niesie za sobą  ryzyko. Wśród brokerów Forex, funkcjonuje też termin margin czyli depozyt zabezpieczający. To jest wartość, która zostanie pobrana z naszego salda, jako zabezpieczenie transakcji w przypadku, gdy zastosowana zostanie dźwignia kapitałowa. Margin wyrażony jest jako wartość procentowa nominału transakcji. Znając wartość procentową depozytu zabezpieczającego, jesteśmy w stanie obliczyć, jaka będzie lewar finansowy.

Ciekawostka o dźwigni

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu (tj. 1 sierpnia 2019 r.) podjęła jednogłośną decyzję o wprowadzeniu w życie przepisów, które umożliwią klientom detalicznym uzyskanie dźwigni w wysokości 1:100 dla instrumentów Forex/CFD. Ma to umożliwić wprowadzenie nowej kategorii: doświadczonego klienta detalicznego.

KNF informuje, iż mimo, że decyzja ma charakter bezterminowy, to będzie cały czas monitorować sytuację. Po 12 miesiącach efekt wprowadzonych zmian zostanie oceniony i ewentualnie dostosowany do potrzeb rynku.