Na czym polega pakowanie próżniowe?


Pakowanie próżniowe to inaczej mówiąc hermetyczne pakowanie produktów. Ma ono szerokie zastosowanie w różnorodnych sektorach, jednak najczęściej stosowane jest do pakowania produktów spożywczych i potraw.

Na czym polega pakowanie próżniowe, zastosowania jakiego rodzaju sprzętu wymaga ten rodzaj pakowania i gdzie jest ono dzisiaj niezbędne?

Pakowanie próżniowe – na czym polega na technologia?

Pakowanie próżniowe to metoda zabezpieczania produktów przed utratą świeżości i właściwości. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej, jak również nazywany jest ten sposób pakowania, ze względu na zastosowanie skutecznej i nowoczesnej technologii jest dzisiaj bardzo szeroko stosowane. Technologia pakowania próżniowego wymaga zastosowania odpowiedniej maszyny i opakowania, posiadającego wysoką barierowość w stosunku do gazów. Metoda pakowania próżniowego opiera się na usuwaniu powietrza z opakowania, a następnie na jego szczelnym zamknięciu. Modyfikacja atmosfery umożliwia zredukowanie tlenu i podwyższenie ditlenku węgla w materiale opakowaniowym, co pozwala na przedłużenie trwałości pakowanych produktów i żywności. Do pakowania próżniowego używane są zazwyczaj poziome maszyny pakujące typu Flow-Pack, które możemy kupić u dobrych producentów, np. u Madej Pak. Umożliwiają one pakowanie różnego rodzaju produktów spożywczych, takich jak sery, ryby, kiełbasa czy słodycze.

Opakowanie próżniowe – charakterystyka

Poza odpowiednią maszyną, do pakowania próżniowego niezbędne jest stosowanie właściwych opakowań. Najczęściej składają się one z polichlorku winylu (czyli PCV), polipropylenu, polietylenu, polichlorku winylidenu, politereftalanu glikolu etylenowego i alkoholu winylowo-etylenowego. Opakowanie powinno wykazywać odpowiednią barierowość dla gazów, być przezroczyste i połyskujące, a także posiadać odporność na przedziurawianie i możliwość szczelnego zamknięcia, co umożliwia utrzymanie niezbędnej próżni. Warto tutaj podkreślić, że poszczególne produkty mają inne właściwości, więc w pakowaniu próżniowym istotną rolę odgrywają właściwe proporcje gazów. Poza sektorem produkcyjnym, pakowanie próżniowe jest bardzo istotne w prowadzeniu gastronomii, gdzie sposoby przechowywania żywności są bardzo ważne. Złe kalkulacje i nadwyżki, w połączeniu ze złym pakowaniem może generować duże straty finansowe. Poza mrożeniem i chłodzeniem, pakowanie próżniowe jest nowoczesną metodą zabezpieczania żywności przed zepsuciem.

Pakowanie próżniowe – zalety

Stosowanie profesjonalnych maszyn pakujących umożliwia zyskanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki stosowaniu maszyn można usprawnić produkcję i zapewnić firmie dobre funkcjonowanie. Pakowanie próżniowe pozwala przedłużyć ważność produktów, co ma bezpośrednie przełożenie na oszczędność i niemarnowanie. Warto podkreślić, że maszyny do pakowania próżniowego to rozwiązanie przydatne nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych. Znajdą one również zastosowanie w małych rodzinnych firmach, gdzie odpowiednia optymalizacja i zabezpieczanie przed zepsuciem są również niezwykle ważne. Kolejną zaletą maszyn do pakowania próżniowego jest uniwersalność – można je stosować po pierwsze – do różnego rodzaju produktów (nie tylko spożywczych), ale również do produktów o różnorodnych gabarytach.