Odpady dla zysków

Wraz ze wzrostem ilości zakupów sprzętu elektronicznego rośnie też liczba zużytego sprzętu i odpady. Zgodnie z prawem takie urządzenia powinny być nieodpłatnie przyjmowane przez sklepy ze sprzętem, ale rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze tak jest. Zdarza się, że zużyty sprzęt trafia na wysypiska śmieci, a czasem nawet do lasów. Wyrzucając go, zwykle nie zdajemy sobie nawet sprawy, jakie bogactwa w sobie zawiera. Przy produkcji każdego komputera czy telefonu komórkowego wykorzystuje się metale szlachetne, takie jak miedź, srebro, a nawet złoto. Szacuje się, że w jednej tonie tego typu odpadów znajduje się kilogram srebra i 300 gram złota. Metale te nadają się do ponownego przetworzenia, a koszt ich odzyskania jest niższy od kosztu ich pozyskania.

Z tego powodu w niektórych krajach organizowane są akcje skupowania starego sprzętu. Za jeden telefon komórkowy można otrzymać nawet 3 euro. Jednak recykling zużytego sprzętu elektronicznego przynosi zysk nie tylko producentom sprzętu, ale i nam wszystkim.

Poddając go przetworzeniu, minimalizujemy jego szkodliwy wpływ na środowisko, którego skutki będą odczuwać jeszcze przyszłe pokolenia. Oszczędzamy też cenne surowce, których odtworzenie nie jest możliwe.