Piękne ogrody dla pieknego domu.

Co zrobić jak chcemy sprawić aby nasz ogród wypiękniał? Najlepiej jest skontaktować się z ze specjalistą. Architekci krajobrazu pracujący w firmach ogrodniczych zajmują się np.: architekturą parków oraz ogrodów, urządzaniem krajobrazu, projektowanie ogrodów Wrocław, kształtowanie terenów zielonych. Architektura krajobrazu to kierunek, jaki można poznawać na studiach dziennie i zaocznie, w szkołach wyższych i policealnych.

Można uzyskać tytuł technika, inżyniera oraz magistra architektury krajobrazu. Architekturę krajobrazu można studiować na uczelniach publicznych i prywatnych, w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) systemie studiów I (inżynier) i II (mgr. Na studiach przyszły architekt krajobrazu Wrocław uczy się zarówno przedmiotów ogólnych takich jak fotografii, grafiki komputerowej, rzeźby, jak i przedmiotów zawodowych szaty roślinnej, pielęgnacji roślin, gleboznawstwa.
Specjalista od krajobrazu projektuje florę w taki sposób, by dobrze służyła człowiekowi. Robi to biorąc pod uwagę potrzeby ludzi, funkcjonalność i klimat, jaki panuje w określonym regionie.

Architektura krajobrazu Wrocław ma zróżnicowaną i rozwija się od niemieckich. Już w starożytnym Egipcie, na Dalekim Wschodzie i w starożytnym Rzymie projektowano ogrody. Lecz architektura krajobrazu zaczęła stawać się sztuką w XIX wieku. W 1900 r. powstawały szkoły architektury krajobrazu. Współczesna architektura krajobrazu obejmuje projektowanie zieleni Wrocław czyli krajobraz miękki oraz krajobraz twardy: czyli małą architekturę jak ławki i nawierzchnie ulic.
Architekt krajobrazu Wrocław trudni się tworzeniem przestrzeni zielonej. Przygotowuje projekt ogrodu  czy zieleni industrialnej. Przygotowuje rysunki techniczne, w których zakłada jakie rośliny mają będą zasadzone, informuje o pielęgnacji roślin ogrodowych. Można zaczerpnąć jego porad po realizacji projektu. Architekci krajobrazu często nie tylko projektują ogrody, ale też realizują projekt, a także wykonawstwem