Polski rolnik i amerykański farmer – małe porównanie

traktorZ czym Polakom kojarzy się Ameryka? Hollywood, NBA, Wielki Kanion, Carnegie Hall, Harvard, Vogue czy McDonalds. Dla wielu to także „amerykański sen” oraz specyficzne podejście do życie, które zakłada ciągłe zmiany i długie przeprowadzki w poszukiwaniu pracy.

Stany Zjednoczone to także kraj o wysoko rozwiniętym rolnictwie, czego symbolem jest słynny farmer. Czym charakteryzuje się rolnictwo w tym kraju i jak wypada na jego tle uprawa roli w Polsce? Sprawdźmy.

Polskie rolnictwo coraz bardziej rozwinięte

W Polsce niegdyś zawód rolnika był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Obecnie jest to kwestia świadomego wyboru. Młodzi ludzie często wyjeżdżają do większych miast studiując kierunki związane z rolnictwem lub agroturystyką, aby później, posiadając obszerną wiedzę teoretyczną, wrócić na rodzinne ziemie i wdrażać nowe rozwiązania. Jest to możliwe, ponieważ zmieniająca się technologia wymusza na rolnikach zmianę trybu pracy oraz stosowanych maszyn rolniczych czy nawozów. Z badań wynika, że osoby zarządzające gospodarstwami są dosyć młodzi i otwarci na nowe technologie oraz zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Ponadto mogą oni skorzystać z dopłat przyznawanych przez Unię Europejską.

W polskim rolnictwie dominują gospodarstwa sektora prywatnego, w tym indywidualne – wg badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku stanowiły one ok. 99,7% ogółu gospodarstw rolnych. W tym okresie 99,8% posiadało użytki rolne, a 55,8% utrzymywało zwierzęta gospodarskie. Bydło utrzymywało ok. 1/3 gospodarstw, co piąte posiadało świnie, a ok. 40% prowadziło produkcję kurzego drobiu.

Krótka charakterystyka amerykańskiego rolnictwa

Największym producentem żywności na świecie są Stany Zjednoczone, gdzie użytki rolne zajmują ok. 45% powierzchni. Podstawowym działem rolnictwa w tym kraju jest produkcja roślinna, której sprzyjają warunki klimatyczne i glebowe. Cechuje się ona m.in. strefowością upraw, wysokim stopniem mechanizacji, małą liczbą zatrudnionych i koncentracją niektórych hodowli na małych obszarach.

Ważnymi strefami specjalizacji są np.: położony w Środkowym Zachodzie Corn Soy Belt (w którym uprawia się kukurydzę, soję, jęczmień, mięso wołowe oraz wieprzowe), usytuowany na Wielkich Równinach Wheat Belt (pszenica) oraz znajdujący się w południowo-wschodniej części Cotton Belt (bawełna). Amerykańskie rolnictwo osiąga dużą wydajność z hektara na jednego zatrudnionego ze względu na wysoki stopień mechanizacji, który w przypadku niektórych upraw prawie całkowicie wyeliminował pracę człowieka. Warto dodać, że to właśnie Stany Zjednoczone są ojczyzną takich maszyn jak: John Deere i Case – zauważa ekspert firmy AGROMIX, która jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce w sprzedaży maszyn rolniczych.