Praca operatora maszyn CNC

obrabiarkiProdukcja przemysłowa to niezwykle szeroki sektor obejmujący wytwarzanie ogromnej palety produktów. By uzyskać poszczególne przedmioty, z reguły korzysta się z bardzo złożonych urządzeń pozwalających  na zautomatyzowanie procesu produkcyjnego. Wśród maszyn wykorzystywanych w produkcji pojawiają się obrabiarki CNC, które odpowiadają za komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (CNC).

Obrabiarki tego typu pozwalają na zaprogramowanie urządzenia tak, by wykonywało konkretne działania ustalone przez dołączony do niego mikrokomputer. Obrabiarki mogą w ten sposób kierować pracą popularnych maszyn, takich jak choćby frezarka czy tokarka. Najczęściej urządzenia te zajmują się obróbką metali oraz tworzyw sztucznych.

Żeby obrabiarki prawidłowo wykonywały swoją pracę, należy właściwie je zaprogramować, podając parametry, takie jak rodzaj pracy, czyli określenie, czy ma to być frezowanie, toczenie, wycinanie itp., a także ustalenie tempa pracy i w zależności od konkretnych działań, podanie głębokości, wysokości, szerokości, na jakiej odbywać ma się praca obrabiarki. Za programowanie obrabiarki cnc odpowiedzialny jest wykwalifikowany operator, który powinien dokładnie znać możliwości maszyny i nastawiać ją na taki tryb pracy, który da najlepsze efekty, ale jednocześnie nie będzie przeciążał urządzenia.

Chociaż do obsługi obrabiarek CNC wystarczająca jest ogólna wiedza z zakresu takich maszyn, to jednak poszczególne zakłady produkcyjne często wymagają, aby operatorzy ukończyli dodatkowe szkolenia dotyczące obsługi konkretnej maszyny, np. samej tokarki lub wyłącznie frezarki. Część pracodawców chce w ten sposób uzyskać pewność, że pracownik będzie w stanie nie tylko prawidłowo programować i kontrolować pracę obrabiarki, ale również szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości i w miarę możliwości, natychmiast je niwelować, naprawiając usterki. Poza standardową obsługą i prostymi naprawami, zwykle ważne jest też, by operator umiejętnie serwisował maszynę i mocował oraz wymieniał niektóre z jej elementów.