Produkcja wyrobu na różne rynki lokalne i dopasowanie opakowania

Różne rynki krajowe mają inne preferencje względem produktu. Wynika to z norm prawa handlowego, jak również z przyzwyczajenia i uwarunkowań kulturowych. Jest to duże utrudnienie dla producentów, którzy chcą produkować wyroby na eksport.

Takie wytyczne względem końcowego produktu należy uwzględnić przy planowaniu układu stanowisk na linii produkcyjnej. W ten sposób można wykonywać krótkie serie produktu bez konieczności długotrwałych przestojów technologicznych.

Dostosowanie urządzeń i opakowań do konkretnego wyrobu

Każdy produkt wytwarzany w zakładzie musi mięć opakowanie zabezpieczające go w transporcie. Dodatkowo jest ono nośnikiem informacji w języku kraju, do jakiego jest eksportowany. Zawarte na opakowaniu informacje muszą być zgodne z lokalnym prawem i określać zawartość substancji chemicznych oraz wagę. Przez opracowanie ciągów technologicznych proces pakowania można usprawnić przez zastosowanie maszyn. Ustawione na linii produkcyjnej maszyny pakujące mogą być dowolnie kalibrowane i często pozwala na to oprogramowanie sterujące. Usprawnia to zmianę ustawień i wprowadzanie nowych parametrów opakowania. Usunięcie ręcznego procesu pakowania przyspiesza pracę, jak również umożliwia przeprowadzenia tych czynności w chłodniach lub pomieszczeniach o określonych parametrach chemicznych.

Bezobsługowe linie do napełniania opakowań

Planując linie z możliwością wytwarzania kilku wariantów tego samego produktu, warto zastosować automatyczne linie pakujące. To połączenie kilku urządzeń ułatwiających produkcje wyrobów o zbliżonych parametrach. Często są one wyposażone w wagi i drukarki etykiet. Pozwala to na wykonywanie procesu pakowania przez całą dobę i zachowanie dużej dokładności przy konfekcjonowaniu produktu.

Transport produktów do maszyn pakujących

Jeżeli zakład jest rozległy, można zastosować podajniki taśmowe i przy ich pomocy tworzyć ciągi komunikacyjne, aby towar trafiał do maszyn pakujących. Taśma transportowa umożliwia przemieszczanie również materiałów sypkich i drobnicowych. W takim wypadku istnieje również możliwość bezpośrednich dostaw do magazynów gromadzących towar do konkretnego klienta. W ten sposób ograniczamy możliwość pomyłki przy układaniu na opakowaniach zbiorczych.