Środki chemiczne ułatwiające obsługę i serwis maszyn i urządzeń budowlanych

Maszyny pracujące w trudnych warunkach wymagają ciągłej konserwacji. Zabiegi wykonywane podczas takich prac powinny zagwarantować dobry stan podzespołów.

Jednocześnie muszą być wykonywane oględziny maszyn w celu ustalenia potencjalnych uszkodzeń wpływających na dalszą pracę urządzenia. Dzięki takim procedurom można ograniczyć zużycie podzespołów o ochronić elementy konstrukcyjne przed wpływem warunków atmosferycznych i wody.

Przygotowanie maszyny do prac konserwujących podzespoły

Po dokonaniu demontażu części pracownicy obsługi mogą rozpocząć prace serwisowe. W zależności od rodzaju smarów i środków zmniejszających tarcie należy zastosować dedykowane rozpuszczalniki. To ważne, aby usunąć wszystkie pozostałości takich preparatów. Odpowiednie wyczyszczenie powierzchni umożliwia aplikacją nowych mas smarujących i montaż uszczelek. Tak odsłonięte powierzchnie podzespołów mechanicznych można sprawdzić pod względem ich jakości uszkodzeń mechanicznych. W przypadku widocznych uszkodzeń można zaplanować działania przywracające sprawność mechaniczną urządzeń.

Smarowanie połączeń pomiędzy podzespołami

Wszystkie ruchome połączenia narażone są na kontakt z brudem i piaskiem. Powodować to może ich szybszą degradację w miejscach styku. Każdy rodzaj zagrożeń powinien być zabezpieczany przez inne smary przeciwzatarciowe. Środki takie ułatwiają późniejszy demontaż części, co przyspiesza tempo prac. W przypadku miejsc narażonych na wysoką temperaturę dodatkowo preparaty muszą zawierać dodatki poprawiające smarowanie w tym miedź i grafit. Często stosowane są one również na połączenia gwintowane narażone na duże obciążenia oraz kontakt z wodą.

Zabezpieczenie konstrukcji maszyn przed korozją

Trudne warunki i wysoką wilgotność powodują powstawanie korozji. Ten proces może niszczyć powierzchnię metalu, pogarszając jego właściwości mechaniczne. Podczas konserwacji wskazane jest, aby nałożone zostały na takie miejsca preparaty antykorozyjne. Zapobiegną one dalszemu rozwojowi ognisk rdzy i ochronią przed nowymi uszkodzeniami. Mogą być to środki zabezpieczające odkrytą powierzchnię metalu lub preparaty wiążące produkty korozji i umożliwiające dalsze prace związane z zabezpieczeniem metalowych części. Często mają one właściwości penetrujące trudno dostępne miejsca.