Uczeń wielofunkcyjny… woźny, sprzątaczka itd. Bo szkoła oszczędza

W jednym z krakowskich gimnazjów uczniowie nie ograniczają się wyłącznie do uczestniczenia w zajęciach. W niektóre dni pełnią dyżury na korytarzach, opuszczając tym samym lekcje, w których uczestniczy ich klasa.

Zdaniem dyrektorki gimnazjum to sposób na wyróżnienie uczniów.

W praktyce wypełniają oni obowiązki pracowników szkoły, którzy zostali zwolnieni z powodu kryzysu.