Wypracowanie: ręcznie czy na komputerze?

Żyjemy w świecie skomputeryzowanym. Właściwie wszyscy mają w tej chwili dostęp do komputerów i do internetu, jeśli nie w domu, to w szkole, bibliotece czy kafejce internetowej. Bardzo często, gdy nauczyciel zadaje jakieś wypracowanie do napisania, prosi, aby zostało ono napisane na komputerze i wydrukowane. Z jednej strony jest to dla nauczyciela znaczne ułatwienie, ponieważ nie ma on problemów z rozczytaniem, co też zostało przez ucznia napisane.

Niektórzy mają taki charakter pisma, że nauczyciel musi posiadać niemalże wiedzę farmaceuty, aby móc rozszyfrować pismo ucznia. O ile w gimnazjum, szkole średniej czy na studiach jest to rozwiązanie nawet pożądane przez nauczycieli, o tyle w szkole podstawowej nauczyciele  zazwyczaj zadają wypracowania do pisania ręcznie.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta: w szkole podstawowej dzieci wciąż jeszcze uczą się pisać, trenują swoją dłoń, aby wyrobić nawyk czytelnego pisania.

Niemniej jednak współczesny świat wymaga nawet od najmłodszych znajomości obsługi komputera, stąd też, część zadań domowych wymaga od dziecka skorzystania z komputera, zajrzenia w internet.

Jak zawsze, także i tutaj najlepiej jest zachować zdrowy umiar pomiędzy pisaniem ręcznym, a na komputerze.