Małżeństwo w kościołach wschodnich

  1. 1.      Uwieńczenie związku zakochanych

Istotą małżeństwa prawosławnego dobrowolne wejście mężczyzny i kobiety w nierozerwalną wspólnotę życia, która ma być wzorowana na miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. Małżeństwo w prawosławiu, w odróżnieniu do katolicyzmu, trwa także wtedy, gdy jedno z małżonków umrze.

Drugorzędną kwestią jest potomstwo-będące w katolicyzmie jednym z nadrzędnych warunków małżeństwa.

W prawosławiu małżeństwo jak i celibat (bezżeństwo) są jednakowymi, równorzędnymi drogami do osiągnięcia Królestwa Bożego.

  1. 2.      Świętość i nierozerwalność związku małżeńskiego

Prawosławni wierzą, że Jezus podczas wesela w Kanie ustanowił sakrament małżeństwa, potwierdził jego świętość. Świętość, która pochodzi z Królestwa Niebieskiego od samego Boga. Dlatego właśnie małżeństwo jest święte i nierozerwalne.

Różnice między sakramentalnym związkiem prawosławnych i Żydów wynikają z podejścia do prokreacji.  Żydzi widzą w prokreacji cel nadrzędny, co wynika z nagrody, jaką za posłuszeństwo otrzymał Abraham – potomstwa.

  1. 3.       Małżeństwo wśród katolików

Katolickie małżeństwo oprócz jedności i nierozerwalności uznaje za cel nadrzędny posiadanie potomstwa, co wynika z biologicznej roli kobiety i mężczyzny, a co potwierdza encyklika Pawła VI o godności życia ludzkiego.

Jeśli tematyka małżeństwa jest dla Ciebie interesująca, a może planujesz własny  ślub, zapoznaj się z artykułem na temat ostatnich chwil przed ślubem. Ten artykuł ukaże Ci sens i siłę spokoju – spokoju niezbędnego w tych ostatnich, najtrudniejszych dniach. Znajdziesz go tutaj. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!