Po co trener personalny?

trenerMożna oczywiście powiedzieć, że przecież skutecznie możemy ćwiczyć we własnym domu lub też wziąć udział w zajęciach grupowych organizowanych w jakimś klubie czy też w ośrodku rekreacyjnym, ale trening personalny? A jednak istnieją dowody na to, że to właśnie osoba trenera personalnego jest bardzo ważna w treningu i może ona dać nam znacznie więcej niż w przypadku trenera przydzielonego do zajęć grupowych, w których bierzemy udział. Dlaczego? Na pewno musimy wskazać na aspekt treningu zindywidualizowanego, który uwzględnia nasze własne możliwości, który uwzględnia dietę przez nas stosowaną, który wreszcie uwzględnia nasz indywidualny cel, jaki stawiamy przed sobą. Trener personalny to oczywiście pewien, często niemały koszt, ale jeśli cel, który chcemy osiągnąć jest dla nas bardzo ważny, to oczywiście nasza determinacja będzie wówczas większa od kosztów. Trener personalny pomoże nam się zmotywować do treningów, ustali dla nas prywatny plan zajęć, będzie wprowadzał pewne modyfikacje, jeśli zajdzie taka konieczność.

Sukces

Trener personalny będzie czuwał nad prawidłowością wykonywanych ćwiczeń, będzie czuwał nad tym, abyśmy nasz cel osiągnęli nawet wówczas, gdy my sami, co nieco opadniemy z sił i nie będziemy widzieli sensu dalszych wysiłków. Bardzo ważne jest także to, że trener personalny będzie czuwał nad naszym zdrowiem. Wiele osób podejmujących się wysiłku fizycznego, treningu, boryka się z pewnymi problemami natury zdrowotnej. Ćwicząc samemu i zdając się tylko i wyłącznie na własne siły, możemy sobie zaszkodzić na zdrowiu i możemy nie osiągnąć tego, co sobie pierwotnie zakładaliśmy. W treningu personalnym jest znacząco inaczej. Tutaj to właśnie osoba trenera personalnego czuwa nad tym, aby wszelkie ćwiczenia nie kolidowały z naszym zdrowiem, aby nie wpływały na nie negatywnie, ale aby mimo choroby my samy jesteśmy w stanie osiągnąć wcześniej zakładany cel treningowy. Dlatego też właśnie osoba trenera personalnego odgrywa współcześnie tak znaczącą rolę dla bardzo wielu osób.