Rozliczenie PIT a troska o środowisko naturalne

pit-2016Życie w zgodzie z zasadami ekologii stało się obecnie modne – i bardzo dobrze, choć szkoda, że w większości jedynie modą należy tłumaczyć zachowanie pewnych osób, zamiast rzeczywistym zrozumieniem złej sytuacji środowiska naturalnego. W jaki jednak sposób można pomóc naturze? Jakie codzienne zachowania wpływają na nią i co zrobić, aby wspomóc organizacje, które walczą o ochronę przyrody?

Ochrona przyrody na co dzień

Co każdy z nas może robić, aby dbać o środowisko codziennie? Możemy oszczędzać wodę, używać energooszczędnych sprzętów, w ogóle oszczędzać energię i segregować śmieci. Oszczędzanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii wytworzonej ze spalania paliw kopalnych. Emitowane wówczas gazy zatruwają poważnie powietrze. Segregacja śmieci ma na celu ich ponowne użycie, zaś oszczędność wody ma zmniejszyć jej zanieczyszczenie.

Do ekologicznego stylu życia bardzo szybko można się przyzwyczaić. Bardzo szybko również można poczuć satysfakcję z dobrego, odpowiedzialnego życia. Wystarczy kąpać się w wannie, zamiast używać prysznica, gasić światło, gdy wychodzimy z pokoju, segregować odpady i sprzedawać elektrośmieci do odpowiednich skupów. To naprawdę niewiele znaczy dla człowieka – a wiele dla natury.

Rozliczenie PIT a wsparcie organizacji

Nasze codzienne zachowania przekładają się na polepszenie lub pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Ważne jest jednak również wsparcie organizacji, które walczą o ochronę przyrody i lepszy byt wielu zagrożonych gatunków zwierząt. Można to robić w naprawdę różnorodny sposób – na przykład przelewając na ich konto datki lub też przekazując na ten cel 1% podatku, wypełniając rozliczenie PIT. Zwłaszcza teraz jest to proste, jako że istnieje możliwość rozliczania się nawet przez internet – wystarczy pobrać bezpłatny program PIT i wypełnić deklarację online.

Jakie organizacje można w ten sposób wesprzeć? O ochronę przyrody walczy ich naprawdę sporo. Kilka jest jednak szczególnie wartych zainteresowania – i zaangażowania. I nie chodzi tu jedynie o rozliczenie PIT, ale również na przykład o zgłoszenie się do nich jako wolontariusz.

  1. WWF – to organizacja pozarządowa i ekologiczna, która jest niedochodowa, co znaczy, iż utrzymuje się jedynie ze wsparcia finansowego darczyńców. Właśnie dzięki temu wsparciu organizuje akcje edukacyjne i włącza się czynnie w ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Organizacja znana jest między innymi z akcji „Godzina dla Ziemi WWF”, a także kampanii „SOS dla świata”. Środki zebrane z przekazanego 1% rozliczenia PIT zostaną wykorzystane przez organizację do ochrony ginących gatunków w Polsce i na świecie – między innymi wilków, fok, czy rysi.
  2. GREENPEACE – to organizacja non-profit, która dla zachowania własnej niezależności nie przyjmuje pieniędzy od rządów i partii politycznych. Jest zatem finansowana jedynie z funduszy przekazanych przez darczyńców. Najważniejsze cele organizacji to ochrona lasów, oceanów, eliminacja używania toksycznych związków chemicznych, popieranie odnawialnej energii, a także spowolnienie zmian klimatycznych na Ziemi.
  3. STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE „KLUB GAJA” – Stowarzyszenie zostało założone już 1988 roku, a zatem jest jednym z najstarszych, niezależnych organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną przyrody w Polsce. Misją Klubu Gaja jest dbanie o dobro całej planety, przy zachowaniu różnorodności środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.